Usługi

Oprócz porady kardiologicznej i recept (refundowanych i pełnopłatnych) w moim gabinecie można dokonać pomiaru ciśnienia oraz wykonać badania EKG oraz  ECHO serca. Możliwe jest także  wykonanie badania metodą HOLTERA wraz z opisem.